رژیم های غذایی

ارائه يک برنامه غذايی جامع که بتواند سلامتی انسان را تضمين کند چيزی است که علم هنوز در مورد آن مطمئن نيست. در حاليکه ما هنوز به طور دقیق نمی دانيم که چه مقدار از چه نوع ماده غذايی ضروری می خواهيم و در عين حال هنوز مکانيزم و درصد دقيق جذب مواد غذايی در بدن ما کاملا مشخص نيست، چگونه می توان يک نسخه طولانی مدت برای زندگی افراد تهيه نمود؟

این بخش از مطالب در حال آماده سازی است و به زودی مطالب بیشتری را در این قسمت مطالعه کنید.